LATVIJAS NACIONĀLĀ IERAKSTU KOMPĀNIJA

Simtgade

Ziemeļvējš


darbi
1. Imants Zemzaris Četras prelūdijas par A. Kalniņa tēmu 16:07
2. Imants Zemzaris "Balss" klarnetei solo 6:17
3. Pēteris Plakidis Prelūdija un Pulsācija 6:38
4. Pēteris Plakidis "Divas skices" obojai solo 5:29
5. Pēteris Vasks Mūzika aizlidojošajiem putniem 8:59
6. Pēteris Vasks Mūzika aizgājušajam draugam 10:48

Kopā:55:03

izpildītāji

Carion Kvintets

sērija
1
ierakstīts
2016
apraksts

Zemzara, Plakida un Vaska mūzikā mūs uzrunāja un savā ziņā pat pārsteidza tas, cik meistarīgi un tomēr atšķirīgi skaņraži spēj sajust piecu dažādo pūšaminstrumentu īpatno krāsu un lomu ansamblī, kvinteta īpašo faktūru, paleti, un cik harmoniski šo toreiz tik jauno komponistu radošie meklējumi šeit sakļaujas ar skaistuma izjūtu, gaumi un patiesu jūtu izteiksmi. Šī nav vienkārši labi sarakstīta mūzika kvintetam, tā ir ļoti laba mūzika pati par sevi. Šīs mūzikas šķietamā vienkāršība un patiesums sniedz dziļu emocionālu un garīgu baudījumu un, iespējams, tas ir tas skaistākais, kas kvinteta repertuārā vispār atrodams.

- Carion

atsauksme

Kultur-Port ,28.04.2017


"Šis ziemeļvējš ir elegants, skaists, mazliet impresionistisks un ļoti poētisks"


Remy Franck, Pizzicato ,02.06.2017


Carion mūziķi šos darbus spēlē izcili un ar nevainojamu tehnisko meistarību. Piecas zvaigznes!


https://www.pizzicato.lu/musik-fur-blaserquintett-aus-lettland/

WordPress Lightbox Plugin