LATVIJAS NACIONĀLĀ IERAKSTU KOMPĀNIJA

katalogs

Domus Mea


darbi
1. Salve festa Dies - Processionale 6:15
2. Terribilis est - Introitus 2:10
3. Kyrie eleison 3:30
4. Gloria cum tropo 4:10
5. Locus iste - Graduale 3:11
6. Vidi sanctam civitatem - Lectio libri Apocalypsis 2:20
7. Alleluia Vox exultationis - Alleluia 3:30
8. Psallat ecclesia mater - Sequentia 2:48
9. Ingressus Jesus perambulabat - Evangelium 5:20
10. Domine Deus - Offertorium 5:10
11. Sanctus cum tropo 2:22
12. Agnus Dei cum tropo 3:30
13. Domus mea - Communio 3:46
14. Urbs Jerusalem beata - Hymnus 4:53
15. Gaudeamus omnes - Introitus 4:15
16. Fundata est - Responsorium prolixum 6:09
17. Aurora velut fulgida - Hymnus 2:59
18. Salve Regina cum tropo 7:14
izpildītāji

Schola Cantorum Riga

Jānis Moors, Aigars Reinis, Jānis Kurševs, Dainis Geidmanis, Ansis Klucis, Kaspars Milaševičs, Mārtiņš Moors, Jānis Rožkalns

Rīgas Doma meiteņu koris TIARA, diriģente Aira Birziņa

Mākslinieciskais vadītājs Guntars Prānis

apraksts

Šis ieraksts veltīts gregoriskajiem dziedājumiem, kas tika dziedāti Rīgas katedrālē vēlīnajos viduslaikos un ir atrodami Rīgas misālē (Missale Rigense), kas datējama ar 15. gs. 60.-90. gadiem. Šis unikālais manuskripts uzskatāms par pirmo rakstisko mūzikas liecību Latvijas vēstrurē, tajā atrodami Gregoriskie dzidājumi, kas savās niansēs atšķiras no citām tā laika vietējām mūzikas tradīcijām.

Rīgas misālē ir atrodams divu veidu muzikāls materiāls – Baznīcas Iesvētīšanas mesas (In Dedicatione Ecclesiae) pieci tradicionālie Proprium dziedājumi un līdz šim pilnīgi neapgūtais muzikālo margināliju materiāls ar 83 Ordinarium dziedājumu fragmentiem. 

Šī albuma iecere bija dokumentēt un parādīt plašākai auditorijai līdz šim mazpazīstamos viduslaiku Rīgas katedrāles dziedājumus, ar ko aizsākas mums zināmā Latvijas mūzikas vēsture. Taču tikpat svarīgi bija, lai skanošais galarezultāts ir dzīvs, izteiksmīgs un ļauj manuskripta vēstījumam atdzīvoties. Šī iemesla dēļ ieraksta dalībnieki centās gan respektēt gadu gaitā krāto viduslaiku manuskriptu studiju pieredzi, gan to savienot ar savu mūzikas izjūtu un atsevišķiem viduslaiku mutiskajā interpretācjas praksē balstītiem elementiem. Ierakstā izmantots arī viduslaikos pazīstamais instruments rata lira, kas savulaik klosteros izmantots mūku dziedātprasmes skološanā. Tas ir mēģinājums, balstoties uz mums atstāto mantojumu, veidot ko jaunu un varbūt pat atklāt nākotnes perspektīvas.

WordPress Lightbox Plugin